سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
بدترینِ برادرانت، کسی است که تو را به مدارانیازمند کند و به عذرخواهی ناچارت سازد . [امام علی علیه السلام]